y = f(x)


Wzór funkcji należy wpisać w polu tekstowym, używając w wyrażeniach matematycznych składni POOL i zmiennej :x jako argumentu funkcji, np.: 2 * :x + 1 lub log :x^2

Program kompiluje i wykonuje kod wpisany w polu tekstowym dla :x z zakresu wartości widocznych w oknie graficznym. Zmiana tego zakresu (np. zmiana rozmiaru okna) powoduje wystąpienie zdarzenia "worldchanged". Funkcja obsługi tego zdarzenia ponownie rysuje funkcję.
Włącz rysowanie w układzie współrzędnych w opcjach POOL. W opcjach możesz też zmienić skalę i przesunięcie środka okna graficznego - zmiany te także spowodują automatyczne odświeżenie wykresu.

Wartość funkcji jest obliczana przy pomocy instrukcji "y := run :fn, gdzie :fn jest listą zawierającą wzór funkcji. Umożliwia to uruchamianie wzorów złożonych z większej liczby poleceń niż pojedyncze równanie. Spróbuj wpisać w polu tekstowym np.: let "r (runif 0 1) :r^2.

pobierz projekt