fraktale cz. I


W tym projekcie fraktale - czyli figury, których fragmenty są podobne do całości - rysowane są przy pomocy prostych funkcji rekurencyjnych.

Niewielka modyfikacja zaznaczona w programie paprotka.l ilustruje jak utworzyć rysunki dwóch fraktali równolegle, przy pomocy dwóch żółwi.

pobierz projekt