fraktale cz. II


Więcej fraktali

Zbiór Mandelbrota i fraktale Julia kolorowane przy pomocy różnych technik. Każdy fraktal opisany jest przez niewielką klasę implementującą wzór iteracyjny i funkcje obliczające kolor punktu.
Projekt ilustruje także równoległe wykonanie obliczeń.
Więcej o samych fraktalach w artykule, który przygotowujemy.

pobierz projekt