parabola


Rozwiązanie równania kwadratowego A*x2 + B*x + C = 0

Program rysuje wykres funkcji y = A*x2 + B*x + C oraz oblicza deltę i pierwiastki równania kwadratowego. W przypadku A = 0 program rysuje i rozwiązuje równanie liniowe. Gdy A = 0 i B = 0 program rysuje stałą funkcję y = C i oczywiście nie próbuje jej rozwiązać.
Warości współczynników A, B i C są sterowane suwakami (w kodzie programu możesz zmienić ich zakres). Używając suwaków możesz sprawdzić jak każdy ze współczynników wpływa na wykres funkcji.
Zauważ, jak zaprogramowane jest uaktualnienie rozwiązania i odmalowanie wykresu: funkcja update, która wykonuje te czynności jest wywoływana za każdą zmianą wartości suwaków oraz gdy zmienia się zakres współrzędnych wyświetlanych w oknie (np. po zmianie powiększenia lub przesunięciu paska przewijania).

Uwaga: włącz wyświetlanie współrzędnych w opcjach POOL (Pokaż jako wykres).

pobierz projekt