Wartość bezwzględna

abs wyrażenie

Zwraca wartość bezwzględną wyrażenia.

Przykład:

print abs 5
print abs 0
print abs -5

Rezultat wykonania:

5
0
5

Zobacz także:

Spis treści