Ustaw kierunek żółwia zgodnie z kierunkiem ruchu

alignh

Ustawia kierunek żółwia na zgodny z kierunkiem ruchu (movedir). Uwaga: instrukcje forward krok i back krok przed wykonaniem kroku zmieniają kierunek ruchu na wskazywany przez heading.

Przykład:

repeat 8 [
  "h := 45 * repcount ;kierunek wektora
  "v := array cos :h-90 cos :h
  (print :h :v)
  setmovedir :v
  move 50
  wait 250
  alignh
  wait 250
]

Rezultat wykonania:

45 {0.707106781186548 0.707106781186548}
90 {1 6.12303176911189E-17}
135 {0.707106781186548 -0.707106781186547}
180 {6.12303176911189E-17 -1}
225 {-0.707106781186547 -0.707106781186548}
270 {-1 -1.83690953073357E-16}
315 {-0.707106781186548 0.707106781186547}
360 {-1.83690953073357E-16 1}

Zobacz także:

Spis treści