Lista wszystkich żółwi

all

Zwraca listę wszystkich żółwi istniejących w danej chwili w programie.

Przykład:

"t := (newturtles 3)
print all
foreach "i all [print who @ :i]

Rezultat wykonania:

[t3 t1 t2 first]
t3
t1
t2
first

Zobacz także:

Żółw - obiekt

Spis treści