Utwórz wykres (konstruktor asynchroniczny)

(anewplot okno)
anewplot okno [instrukcje]
(anewplot okno [instrukcje] wyrażenie1 wyrażenie2 ...)
anewplot okno funkcja
(anewplot okno funkcja wyrażenie1 wyrażenie2 ...)

(anewp okno)
anewp okno [instrukcje]
(anewp okno [instrukcje] wyrażenie1 wyrażenie2 ...)
anewp okno funkcja
(anewp okno funkcja wyrażenie1 wyrażenie2 ...)

Tworzy nowy wykres w zakładce graficznej okno. Lista instrukcji lub funkcja podane jako argument są wykonywane jako konstruktor nowego wykresu. Konstruktor jest wykonywany równolegle z dalszymi instrukcjami żółwia wywołującego instrukcję anewplot Argumenty konstruktora mogą być podane jako opcjonalne wyrażenia.

Przykład 1:

"p := anewp "Wykres [
  "data := genarray 120 [
    let "x 3 * :index - 180
    array :x 100 * sin :x
  ]
]

Rezultat wykonania: wykres y=100*sin(x).

Przykład 2:

to plot_sin :a :f
  "data := genarray 120 [
    let "x (3 * :index - 180)
    array :x :a * sin :f * :x
  ]
  :style,"mode := "line
  setr 0
  (print :a :f)
end

"p := genarray 21 [(anewp "Wykres $plot_sin 7*:index :index/10)]

Rezultat wykonania:

Zwróć uwagę na różnicę w działaniu programu jeśli instrukcja anewp zostanie zastąpiona przez newp.

7 0.1
14 0.2
21 0.3
28 0.4
35 0.5
....

Zobacz także:

Żółw - wykres - obiekt
newp, newplot - utwórz wykres (konstruktor synchroniczny)

Spis treści