Rysuj łuk

arc kąt promień

Rysuje łuk o zadanym kącie i promieniu. Łuk zaczyna się na wprost bieżącego kierunku żółwia i jest rysowany w kierunku wskazówek zegara. Aby narysować okrąg należy podać kąt 360 stopni.

Przykład:

setps 4
repeat 18 [
  setpc 50 * repcount
  arc 20 * repcount 4 * repcount
]

Rezultat wykonania: rysunek w oknie graficznym.

Zobacz także:

Spis treści