Operacja logiczna

and wyrażenie1 wyrażenie2
wyrażenie1 && wyrażenie2

or wyrażenie1 wyrażenie2
wyrażenie1 || wyrażenie2

not wyrażenie
!wyrażenie

xor wyrażenie1 wyrażenie2

Wynik logicznej koniunkcji (and), alternatywy (or), alternatywy wykluczającej (xor) wyrażenia1 i wyrażenia2 lub negacji (not) wyrażenia.

Przykład:

print and 1 > 0 number? 5
print xor 1 > 0 number? 5
print or true false
while not repcount = 4 [print repcount]

Rezultat wykonania:

True
False
True
1
2
3

Zobacz także:

Spis treści