Dynamiczne wywołanie funkcji

call wyrażenie
(call wyrażenie arg1 arg2 ... opt1 opt2 ...)

Wywołuje funkcję będącą wynikiem wyrażenia przekazując wartości arg i opt jako argumenty.

Przykład:

to f1 :x op sqrt :x end
to f2 :x op exp :x end
to f3 :x op log :x end

repeat 3 [print (call func word "f repcount 2)]

Rezultat wykonania:

1.4142135623731
7.38905609893065
0.693147180559945

Zobacz także:

Funkcja jako wartość
$, func - odczytaj funkcję

Spis treści