Sprawdź czy pole jest zaznaczone

checkedp pole
checked? pole

Zwraca stan pola zaznaczenia - wartość logiczną true lub false

Przykład:

"c := checkbox "Opcja {30 20}
setonchange :c [print checked? :c]

Rezultat wykonania:

True
False
True
...

Zobacz także:

Spis treści