Składowe koloru

color kolor
(color kolor krycie)

Zwraca tablicę składowych podanego koloru. Kolor może być podany jako nazwa, indeks koloru w bieżącej palecie żółwia lub jako zbiór 3 lub 4 składowych: {r g b}, {r g b krycie}. Zakres wartości składowych to 0 (wygaszona) do 100 (pełna jasność). Jako opcjonalny argument można podać krycie - wartość od 0 (przeźroczysty) do 100 (nieprzeźroczysty); wartość krycia zostanie połączona ze składową krycia koloru.

Przykład:

print color "red
print (color "blue 40)
for [c 600 603] [print color :c]

Rezultat wykonania:

{100 0 0 100}
{0 0 100 40}
{54.9019607843137 100 19.6078431372549 100}
{55.2941176470588 100 19.6078431372549 100}
{55.2941176470588 100 19.2156862745098 100}
{55.6862745098039 100 19.2156862745098 100}

Zobacz także:

Spis treści