Wybierz kolumny ze zbioru

column kolumny zbiór
col kolumny zbiór

Zwraca nowy zbiór utworzony z jednej lub więcej kolumn wybranych ze zbioru wejściowego; argument kolumny może być podany jako pojedynczy indeks (liczba całkowita) lub zbiór indeksów. Typ utworzonego zbioru jest taki sam jak typ zbioru wejściowego.

Przykład:

"a := {{1 2 3 4} {5 6 7 8}}
print col {1 3} :a

"l := [{1 2 3 4} {5 6 7 8}]
print col 2 :l

Rezultat wykonania:

{{1 3} {5 7}}
[2 6]

Zobacz także:

Spis treści