Operator porównania

wyrażenie1 < wyrażenie2
wyrażenie1 <= wyrażenie2
wyrażenie1 > wyrażenie2
wyrażenie1 >= wyrażenie2
wyrażenie1 <> wyrażenie2
wyrażenie1 = wyrażenie2

Wynik porównania liczbowych wartości wyrażenia1 i wyrażenia2.

Przykład:

print (1 > 0)
print (0 <= 0)
print (2*2 = 4)
while repcount < 4 [print repcount]

Rezultat wykonania:

True
True
True
1
2
3

Zobacz także:

Spis treści