Sprawdź, czy funkcja jest zdefiniowana

definedp wyrażenie
defined? wyrażenie

Zwraca true jeśli wynikiem wyrażenia jest nazwa słowa kluczowego, instrukcji lub funkcji zdefiniowanej w zasięgu dostępnym z danego miejsca programu.

Przykład:

to f1 :x
  output :x/2
end

to model
  to f2 :x
    output :x + 1
  end
end

"t := (newt $model)

print defined? "f1
print defined? "f2
print (defined? "f2) @ :t

Rezultat wykonania:

True
False
True

Zobacz także:

Spis treści