Usuń żółwia

destroy

Kończy działanie i usuwa żółwia. Instrukcja może być wydana na dowolnym poziomie zagnieżdżenia funkcji, a także przez innego żółwia przy pomocy operatora dostępu @. Nie jest dozwolone wywołanie destroy dla żółwia #first.

Przykład:

;równolegle działający żółw:
"t := anewt ["cyk := timer [(print who :iter)] 300]

wait 1000
(print who "koniec)
destroy @ :t

Rezultat wykonania:

t1 1
t1 2
t1 3
t1 4
first koniec

Zobacz także:

Żółw - obiekt

Spis treści