Oblicz odległość

distance punkt
(distance p1 p2)

Zwraca odległość żółwia do punktu. Punkt może być dwuelementową tablicą lub listą współrzędnych x i y. Jako argument można też podać żółwia - instrukcja obliczy odległość do jego pozycji. Opcjonalnie można podać dwa położenia p1 i p2 (również jako tablice/listy współrzędnych lub żółwie) - instrukcja zwróci wtedy odległość pomiędzy podanymi położeniami.

Przykład:

repeat 10 [
  setxy
    100 * cos 40 * (repcount - 1)
    100 * sin 40 * (repcount - 1)
  print distance {0 0}
]

Rezultat wykonania:
(także rysunek)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Zobacz także:

Spis treści