Sprawdź, czy zbiór lub słowo są puste

emptyp wyrażenie
empty? wyrażenie

Zwraca true jeśli wynikiem wyrażenia jest pusty zbiór lub słowo, w przeciwnym przypadku zwraca false.

Przykład:

make "l [a b]
(print :l count :l empty? :l)
make "l bf bl :l
(print :l count :l empty? :l)

make "s "ab
(print :s count :s empty? :s)
make "s bf bl :s
(print :s count :s empty? :s)

Rezultat wykonania:

[a b] 2 False
[] 0 True
ab 2 False
0 True

Zobacz także:

Typy danych

Spis treści