Czy plik istnieje

filep nazwa
file? nazwa

Zwraca wartość logiczną true jeśli istnieje plik o podanej nazwie, w przeciwnym przypadku zwraca false.

Jeśli nazwa pliku nie zawiera bezwzględniej ścieżki, plik jest poszukiwany w bieżącym katalogu, określonym przez zmienną :pool_cfg,"current_dir.

Nazwa pliku może być także adresem http.

Przykład:

"k := {abc 123 x y z}
writedata :k "tablica1.txt
print file? "tablica1.txt

Rezultat wykonania:

True

Zobacz także:

Spis treści