Lista plików

filelist
filelist ścieżka
filelist ścieżka maska

Zwraca listę plików w bieżącym katalogu lub w podanej ścieżce. Opcjonalnie do filtrowania wyniku może zostać użyta maska.

Przykład:

print filelist
print (filelist "|| "|*.txt|)

Rezultat wykonania:

[C:\file1.jpg C:\doc1.txt C:\doc2.txt]
[C:\doc1.txt C:\doc2.txt]

Zobacz także:

Spis treści