Krok w przód lub w tył

forward krok
fd krok

back krok
bk krok

Przesuwa żółwia o odległość krok zgodnie z bieżącym kierunkiem żółwia (forward, fd) lub przeciwnie do kierunku żółwia (back, bk). Jeśli pisak jest opuszczony, żółw rysuje linię.

Przykład:

repeat 10 [
  fd 150 rt 18 bk 150 rt 18
]

Rezultat wykonania: rysunek w oknie graficznym.

Zobacz także:

Spis treści