Odczytaj wartość elementu GUI

getvalue kontrolka

Zwraca wartość / stan kontrolki. W odniesieniu do następujących kontrolek są to:

- etykieta i pole tekstowe: ciąg znaków (treść identyczna z wynikiem instrukcji gettext);
- przycisk: wartość logiczna true jeśli wciśnięty, false jeśli zwolniony;
- pole zaznaczenia: wartość logiczna true jeśli zaznaczone, false jeśli puste;
- suwak: liczba, bieżąca pozycja suwaka.

Przykład:

"s := (slider "Suwak {10 20} {0 10 0.5} 3)
setonchange :s [print getvalue :s]

Rezultat wykonania:
Suwak w oknie graficznym. Bieżąca wartość suwaka jest wypisywana w oknie tekstowym po każdej zmianie.

3
3.5
4
4.5
5
5.5
...

Zobacz także:

Spis treści