Kierunek żółwia w stopniach

heading

Zwraca bieżący kierunek żółwia w stopniach względem dodatniej osi Y.

Przykład:

repeat 12 [
  print heading
  rt 30 fd 30
  wait 200
]

Rezultat wykonania:

0
30
60
90
120
150
180
-150
-120
-90
-60
-30

Zobacz także:

Spis treści