Wróć do (0, 0)

home

Przesuwa żółwia do pozycji początkowej (0, 0). Jeśli pisak jest opuszczony, żółw rysuje linię.

Przykład:

repeat 9 [
  setxy
  100 * cos 20 * (2 * repcount)
  100 * sin 20 * (2 * repcount)
  setxy
  100 * cos 20 * (2 * repcount + 1)
  100 * sin 20 * (2 * repcount + 1)
  home
]

Rezultat wykonania: rysunek w oknie graficznym.

Zobacz także:

Spis treści