Zignoruj wynik wyrażenia

ignore wyrażenie

Zgodnie z konwencją języka LOGO, jeśli wyrażenie zwraca wynik, to musi on zostać użyty jako argument innego wyrażenia. Instrukcja ignore umożliwia wykonanie wyrażenia i porzucenie wyniku.

Przykład:

to fn :x
  let "y sqrt :x
  print :y
  op :y
end

ignore fn 4
;fn 4  ;błąd: wynik funkcji nie jest nigdzie użyty

Rezultat wykonania:

2

Zobacz także:

Spis treści