Utwórz obraz

image p1 p2

Tworzy bitmapę. Punkty p1 i p2 określają położenie lewego górnego i prawego dolnego rogu prostokąta, z zawartości którego utworzony zostanie obraz. Obraz nie zawiera tła okna.

Przykład:

repeat 9 [fd 50 rt 160]
"img := image {-30 0} {30 50}
stampat {100 50} :img

Rezultat wykonania: rysunek wykonany pętlą repeat i kopia rysunku w pozycji {100 50}.

Zobacz także:

Żółw - obiekt

Spis treści