Wstaw kod źródłowy z pliku

include plik.l

Wstawia kod źródłowy z pliku.l do treści programu w miejscu wywołania instrukcji. Kod jest wstawiany na etapie kompilacji, zatem podana nazwa pliku musi być stałym słowem. Jeśli nazwa pliku nie zawiera ścieżki bezwzględnej, plik jest poszukiwany w bieżącym katalogu kodu programu oraz w katalogach standardowych bibliotek POOL.

Przykład:

include "model1.l

if defined? "model1 [
  "t := (newt $model1 2)
  print (fn 5) @ :t
  print (name? "var) @ :t
]

Rezultat wykonania:

10
True

Zobacz także:

Spis treści