Sprawdź, czy liczba jest nieskończonością

Nieskończoność o dowolnym znaku

infp wyrażenie
inf? wyrażenie

Nieskończoność dodatnia

posinfp wyrażenie
posinf? wyrażenie

Nieskończoność ujemna

neginfp wyrażenie
neginf? wyrażenie

Zwraca true jeśli wartość wyrażenia jest nieskończonością, w przeciwnym wypadku zwraca false.

Przykład:

(print 5 inf? 5)
(print 5/0 inf? 5/0)
(print 5/0 neginf? 5/0)
(print -5/0 neginf? -5/0)
(print log -1 inf? log -1)

Rezultat wykonania:

5 False
Infinity True
Infinity False
-Infinity True
NaN False

Zobacz także:

Spis treści