Wykonaj działanie na zmiennej lub referencji

nazwa += wyrażenie
nazwa -= wyrażenie
nazwa *= wyrażenie
nazwa /= wyrażenie

referencja += wyrażenie
referencja -= wyrażenie
referencja *= wyrażenie
referencja /= wyrażenie

Operatory wykonują działanie, którego argumentami są:
   - zmienna o podanej nazwie lub wartość wskazywana przez referencję (wartość w tablicy lub liście)
   - wartość wyrażenia po prawej stronie operatora.
Wynik działania jest zapisywany w zmiennej lub referencji użytej po lewej stronie operatora.

Przykład:

to vsum :a
  let "sum 0
  if array? :a || list? :a [
    foreach "x :a ["sum += :x]
  ]
  output :sum
end

to vscale :a :x
  if (array? :a || list? :a) && number? :x [
    repeat count :a [:a,repcount *= :x]
  ]
end

"v := {1 2 3 4 5}
print vsum :v
vscale :v 2
print :v

Rezultat wykonania:

15
{2 4 6 8 10}

Zobacz także:

Zmienne w POOL
:= - przypisz nową wartość zmiennej/referencji
make, name - ustaw/utwórz zmienną globalną
let, localmake - ustaw/utwórz zmienną lokalną

Spis treści