Część całkowita

int wyrażenie

Zwraca część całkowitą o wartości wyrażenia (zaokrąglenie w kierunku zera).

Przykład:

print int 2.1
print int 2.5
print int 2.9
print int -2.1
print int -2.5
print int -2.9

Rezultat wykonania:

2
2
2
-2
-2
-2

Zobacz także:

Spis treści