Rysuj linię

line punkt
(line p1 p2)

Rysuje linię od pozycji żółwia do zadanego położenia punkt. Jako argument punkt można podać dwuelementową tablicę lub listę współrzędnych (x, y), lub żółwia. Jeśli instrukcja użyta jest z dwoma argumentami p1 i p2, rysowana jest linia pomiędzy podanymi położeniami.

Przykład:

repeat 18 [
  line array
  100 * cos 20 * repcount
  100 * sin 20 * repcount
]

Rezultat wykonania: rysunek w oknie graficznym.

Zobacz także:

Spis treści