Wartość średnia

mean wyrażenie1
(mean wyrażenie1 wyrażenie2 ...)

Zwraca wartość średnią z wszystkich wartości wyrażeń. Jeśli wyrażenie jest zbiorem, wszystkie wartości ze zbioru są uwzględniane w obliczaniu wartoścci średniej.

Przykład:

"a := {3 {2 1}}
print mean :a
print (mean 4 :a)

Rezultat wykonania:

2
3

Zobacz także:

Spis treści