Pozycja myszy

mousepos

Zwraca 2-elementową tablicę współrzędnych {x y} bieżącej pozycji myszy wewnątrz okna graficznego. Jeśli wskaźnik myszy jest aktualnie poza oknem graficznym, instrukcja zwraca ostatnią pozycję myszy.

Przykład:

"t := timer [print mousepos] 500

Rezultat wykonania (przesuń myszą ponad oknem graficznym):

{-16 88}
{65 16}
{6 -44}
{-67 -20}
{-54 31}
...

Zobacz także:

Spis treści