Sprawdź, czy zmienna jest zdefiniowana

namep wyrażenie
name? wyrażenie

Zwraca true jeśli wynikiem wyrażenia jest nazwa zmiennej (lokalnej, globalnej lub współdzielonej) zdefiniowanej w zasięgu dostępnym z danego miejsca programu.

Przykład:

to model
  let "x 1
end

"y := 2

"t := (newt $model)

print name? "x
print name? "y
print (name? "x) @ :t
print (name? "y) @ :t

Rezultat wykonania:

False
True
True
False

Zobacz także:

Spis treści