Sprawdź, czy liczba jest nieokreślona

nanp wyrażenie
nan? wyrażenie

Zwraca true jeśli wartość wyrażenia jest nieokreślona (Not-a-Number), w przeciwnym wypadku zwraca false.

Przykład:

(print 5 nan? 5)
(print 5/0 nan? 5/0)
(print log -1 nan? log -1)

Rezultat wykonania:

5 False
Infinity False
NaN True

Zobacz także:

Spis treści