Utwórz tablicę o podanym rozmiarze

newarray rozmiar
(newarray rozmiar wyrażenie)

Zwraca tablicę o zadanym rozmiarze (liczbie elementów). Rozmiar musi być dodatnią liczbą całkowitą. Wszystkie elementy nowej tablicy mają wartość 0 lub wartość opcjonalnie podanego wyrażenia.

Przykład:

print newarray 3
print (newarray 3 "abc)

Rezultat wykonania:

{0 0 0}
{abc abc abc}

Zobacz także:

array - utwórz tablicę z elementów

Tablica

Spis treści