Zwróć tablicę kolorów z palety

palette
(palette nazwa)

Zwraca tablicę kolorów w bieżącej palecie lub w palecie o zadanej nazwie. Każdy kolor jest przedstawiony jako tablica składowych {r g b krycie}.

Przykład:

"p := palette ;domyślna paleta "rainbow"
for [i 501 504] [print :p,:i]

print "|---|

setpalette "blue2red
"p := palette
for [i 501 504] [print :p,:i]

Rezultat wykonania:

{32.5490196078431 100 37.2549019607843 100}
{32.9411764705882 100 37.2549019607843 100}
{32.9411764705882 100 36.8627450980392 100}
{33.3333333333333 100 36.8627450980392 100}
---
{44.3137254901961 5.88235294117647 48.6274509803922 100}
{44.7058823529412 5.88235294117647 48.2352941176471 100}
{44.7058823529412 5.88235294117647 48.2352941176471 100}
{45.0980392156863 5.88235294117647 47.843137254902 100}

Zobacz także:

Spis treści