Nadrzędny żółw

parent

Zwraca żółwia, który utworzył bieżącego żółwia. Uwaga: wywołanie instrukcji w odniesieniu do żółwia #first powoduje błąd wykonania.

Przykład:

"t := (newturtles 3)
print children
foreach "i children [print parent @ :i]

Rezultat wykonania:

[t1 t2 t3]
first
first
first

Zobacz także:

Żółw - obiekt
children - lista utworzonych żółwi

Spis treści