Utwórz listę ze słowa

parse wyrażenie
(parse wyrażenie słowo)

Dzieli na słowa (oddzielone pustymi znakami) wejściowy ciąg znaków będący wynikiem wyrażenia i tworzy listę z otrzymanych słów. Znaki separujące można określić podająć je w formie opcjonalnego słowa.

Przykład:

"l := parse "|oto trzy słowa|
print :l
print count :l
print (parse "|12.3, 45.6, 78.9| "| ,|)

Rezultat wykonania:

[oto trzy słowa]
3
[12.3 45.6 78.9]

Zobacz także:

Lista - opis

Spis treści