Opuść lub podnieś pisak

pendown
pd

penup
pu

Opuszcza pisak (pendown, pd), lub podnosi pisak (penup, pu). Tylko żółw z opuszczonym pisakiem rysuje ślad swoich ruchów.

Przykład:

wrap
repeat 500 [pd rt 3 fd 6*repcount/500 pu rt 3 fd 6*repcount/500]

Rezultat wykonania: rysunek w oknie graficznym.

Zobacz także:

Spis treści