Rozmiar pisaka

pensize
ps

Zwraca bieżącą grubość linii pisaka w pikselach.

Przykład:

wrap rt 90
repeat 10 [
  setps 10 * (1 + random 10)
  print ps
  fd 10
]

Rezultat wykonania:
(także rysunek w oknie graficznym)

70
90
60
10
90
90
80
30
100
10

Zobacz także:

Spis treści