Całkowita liczba losowa

random max
(random min max)
(random min max n)

Całkowita liczba losowa z zakresu <0; max) lub <min; max). Jeśli zostanie podany parametr n, instrukcja wygeneruje n-elementową tablicę liczb losowych z zadanego rozkładu.

Przykład:

print random 10
print (random 5 10)

Rezultat wykonania:

4
5

Zobacz także:

Spis treści