Tablica liczb całkowitych z zakresu

range min max

Zwraca tablicę liczb całkowitych z zakresu <min; max>.

Przykład:

print range 2 6

Rezultat wykonania:

{2 3 4 5 6}

Zobacz także:

Spis treści