Wczytaj listę z pliku

readlist nazwa

Wczytuje listę z pliku tekstowego o podanej nazwie. Każdy wiersz pliku jest traktowany jako kolejny element listy. Puste wiersze są pomijane. Jeśli wiersz zawiera wiele słów (oddzielonych pustymi znakami), odpowiadający mu element lisy jest listą słów w wierszu. Jeśli choć jeden element wczytywanej listy sam jest listą, pozostałe elementy nie będące zbiorami zamieniane są na jednoelementowe listy.

Jeśli nazwa pliku nie zawiera bezwzględniej ścieżki, plik jest poszukiwany w bieżącym katalogu, określonym przez zmienną :pool_cfg,"current_dir.

Nazwa pliku może być adresem http.

Przykład:

"k := [abc 123 x y z]
writedata :k "lista1.txt

"m := readlist "lista1.txt
print :m

"l := [123 abc [a [b c]] {x y z}]
writedata :l "lista2.txt

"n := readlist "lista2.txt
print :n

Rezultat wykonania:

[abc 123 x y z]
[[123] [abc] [a [b c]] [x y z]]

Zobacz także:

Lista - opis

Spis treści