Wczytaj macierz z pliku

readmatrix nazwa

Wczytuje macierz (2-wymiarową tablicę liczb) z pliku tekstowego o podanej nazwie. Każdy wiersz pliku jest kolejnym wierszem macierzy, liczby w wierszu powinny być odzieline pustymi znakami. Puste wiersze są pomijane.

Jeśli nazwa pliku nie zawiera bezwzględniej ścieżki, plik jest poszukiwany w bieżącym katalogu, określonym przez zmienną :pool_cfg,"current_dir.

Nazwa pliku może być adresem http.

Przykład:

"a := {{1 2 3 4} {5 6 7 8}}
writedata :a "macierz.txt

"b := readmatrix "macierz.txt
print :b

Rezultat wykonania:

{{1 2 3 4} {5 6 7 8}}

Zobacz także:

Spis treści