Wczytaj tablicę z pliku numpy

readnumpy nazwa

Wczytuje tablicę liczb z pliku o podanej nazwie, utworzonego przy pomocy biblioteki numpy języka Python. Tablica w pliku może zawierać liczby całkowite, zmiennoprzecinkowe lub zespolone. Liczby zespoline wczytywane są jako dwuelementowe tablice.

Jeśli nazwa pliku nie zawiera bezwzględniej ścieżki, plik jest poszukiwany w bieżącym katalogu, określonym przez zmienną :pool_cfg,"current_dir.

Przykład:
Uruchom w Pythonie:

import numpy as np

A = np.arange(2, 3, 0.1)
np.save('C:\test_array', A)

Uruchom w POOL:

"A := readnumpy "|C:\test_array.npy|
print :A

Rezultat wykonania:

{2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9}

Zobacz także:

Spis treści