Odbij wektor kierunku ruchu

reflect wektor

Odbija wektor kieruneku ruchu żółwia symetrycznie względem wektora podanego jako argument. Wektor powinien być dwuelementową tablicą bądź listą. Kierunek ruchu żółwia jest używany w instrukcji move. Uwaga: instrukcje forward krok i back krok przed wykonaniem kroku zmieniają kierunek ruchu na wskazywany przez heading.

Przykład:

repeat 3 [
  cs
  move 50
  "h := -180 + 15 * repcount   ;kierunek wektora
  "v := array cos :h-90 cos :h
  (print :h :v)
  reflect :v
  move 50
  wait 500
]

repeat 3 [
  cs
  move 50
  "h := 15 * repcount
  "v := array cos :h-90 cos :h
  (print :h :v)
  reflect :v
  move 50
  wait 500
]

Rezultat wykonania:

-165 {-0.258819045102521 -0.965925826289068}
-150 {-0.5 -0.866025403784439}
-135 {-0.707106781186548 -0.707106781186547}
15 {0.258819045102521 0.965925826289068}
30 {0.5 0.866025403784439}
45 {0.707106781186548 0.707106781186548}

Zobacz także:

Spis treści