Inicjalizacja generatora liczb losowych

rerandom wyrażenie

Inicjalizacja generatora liczb losowych liczbą całkowitą o wartości wyrażenia.

Przykład:

rerandom 4
repeat 3 [print rnorm 1] ;stała kolejność liczb
print "|---|
rerandom int timemilli
repeat 3 [print rnorm 1] ;przypadkowa kolejność liczb

Rezultat wykonania:
Pierwsze trzy liczby są takie same w każdym uruchomieniu, kolejne trzy są przypadkowe.

-0.0526078008115292
0.317708313465118
0.100123696029186
---
-0.156968370079994
1.50104558467865
-0.699948668479919

Zobacz także:

Spis treści