Obrót w prawo lub w lewo

right kąt
rt kąt

left kąt
lt kąt

Obraca żółwia o zadany kąt w stopniach w prawo (right, rt) lub w lewo (left, lt).

Przykład:

repeat 10 [
  fd 150 rt 18 bk 150 rt 18
]

Rezultat wykonania: rysunek w oknie graficznym.

Zobacz także:

Spis treści